Bavlněné povlečení

Právní doložka

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa, telefonní a elektronický kontakt) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších změn. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimkou jsou dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v nezbytně nutném rozsahu, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky obchodu nebo služeb ze strany prodávajícího, a to až do doby, kdy zákazník písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Autorská práva

Nákupní portál I-obchodak.cz je autorským dílem. Provozovatel portálu I-obchoďák s.r.o. je výhradním vlastníkem autorských práv tohoto portálu. Žádná část tohoto portálu nesmí být použita, kopírována či jakkoli reprodukována bez písemného souhlasu provozovatele. Jednotlivé zboží včetně informací a zobrazení může být pod ochranou autorských práv dalších subjektů.


Odpovědnost provozovatele

S ohledem na to, že některé informace uváděné na tomto nákupním portále mají svůj původ od třetích stran, mohou tak obsahovat technické a věcné nesprávnosti popř. chyby, za které však provozovatel portálu nenese odpovědnost. Jednotlivé informace včetně nabízeného zboží mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Provozovatel neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Provozovatel neodpovídá za jakékoli přímé či nepřímé škody, ke kterým dojde v důsledku použití informací uveřejněných na tomto portálu popř. na odkazovaných webových stránkách.

Rychlá navigace
Kontaktní informace

I-obchoďák s.r.o.
U Mlékárny 459/4
46001 Liberec 11
IČ: 014 52 525
DIČ: CZ01452525


info@i-obchodak.cz